Firma IT obsługująca system Aruba

Specjaliści IT.Cogitech obsługują Aruba w pełnym zakresie administracyjnym.

Aruba w Twojej firmie

Wykorzystanie technologii Aruba w w IT Cogitech przy realizacji Twojego projektu ma wiele zalet, poznaj niektótre z nich.

 • Wydajna i niezawodna sieć bezprzewodowa: Technologie Aruba zapewniają szybką łączność bezprzewodową o dużej przepustowości, co umożliwia płynne działanie aplikacji i usług sieciowych.
 • Bezpieczeństwo sieci: Rozwiązania Aruba zapewniają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sieciowego, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie danych i wykrywanie zagrożeń, co pomaga w ochronie sieci przed atakami i naruszeniami.
 • Skalowalność i elastyczność: Technologie Aruba są skalowalne i elastyczne, co oznacza, że sieć można łatwo rozbudować i dostosować do zmieniających się potrzeb i wymagań organizacji.
 • Łatwe zarządzanie siecią: Oprogramowanie do zarządzania siecią Aruba oferuje intuicyjne interfejsy i narzędzia, które ułatwiają administrację, konfigurację i monitorowanie sieci.
 • Wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania: Aruba zapewnia wsparcie techniczne dla swoich rozwiązań oraz regularne aktualizacje oprogramowania, co pomaga utrzymać sieć w optymalnej kondycji i dostarczać najnowsze funkcje i poprawki.

To tylko kilka korzyści wynikających z korzystania z technologii Aruba. Ostateczne korzyści zależą od konkretnych potrzeb i wymagań organizacji oraz od sposobu wdrożenia i konfiguracji rozwiązań Aruba.

Obsługa Aruba

Najczęstsze czynności administracyjne, podczas korzystania z systemu Aruba:

 1. Konfiguracja punktów dostępowych (AP): Po zainstalowaniu punktów dostępowych Aruba należy je skonfigurować. Można to zrobić za pomocą interfejsu sieciowego, zarządzającego oprogramowania lub narzędzi konsolowych. Konfiguracja obejmuje ustawienie nazwy sieci (SSID), hasła, protokołów uwierzytelniania, zakresów adresów IP i innych ustawień sieciowych.
 2. Monitorowanie wydajności sieci: Ważne jest monitorowanie wydajności sieci w celu identyfikacji problemów i optymalizacji działania. Można korzystać z narzędzi dostarczonych przez Aruba, takich jak Aruba AirWave, które umożliwiają monitorowanie parametrów sieciowych, takich jak przepustowość, obciążenie, wykorzystanie pasma i inne wskaźniki.
 3. Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją: Aruba oferuje różne metody uwierzytelniania, takie jak WPA2, 802.1X, Captive Portal, MAC Filtering itp. Administracja obejmuje zarządzanie użytkownikami, tworzenie grup użytkowników, konfigurację protokołów uwierzytelniania, przydzielanie uprawnień i kontroli dostępu.
 4. Konfiguracja VLAN: Aruba umożliwia tworzenie wirtualnych sieci LAN (VLAN), które pozwalają na segmentację ruchu sieciowego. Administrator może skonfigurować VLANy, przypisać punkty dostępowe do odpowiednich VLANów, a także zarządzać ruchem pomiędzy nimi.
 5. Zarządzanie firmware: Ważne jest regularne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach Aruba w celu uzyskania najnowszych funkcji i poprawek związanych z bezpieczeństwem. Administracja obejmuje pobieranie najnowszych wersji firmware, przeprowadzanie aktualizacji i monitorowanie postępu procesu.
 6. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa: Aruba oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sieciowego, takie jak zapory ogniowe, wykrywanie zagrożeń, filtracja treści, VPN itp. Administrator musi skonfigurować odpowiednie polityki bezpieczeństwa, które uwzględniają wymagania organizacji i zapewniają odpowiednią ochronę sieci.
 7. Rozwiązywanie problemów sieciowych: Administracja systemem Aruba obejmuje również rozwiązywanie problemów sieciowych. Administrator musi analizować logi, diagnozować problemy związane z łącznością, wydajnością sieci, uwierzytelnianiem, autoryzacją itp. i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Powyższe czynności administracyjne to tylko kilka przykładów. Ostateczne zadania administracyjne zależą od konkretnych wymagań organizacji i konfiguracji systemu Aruba.

Skip to content