Firma IT obsługująca system Aruba

Jako Specjaliści z IT.Cogitech obsługujemy Aruba w pełnym zakresie administracyjnym.

Aruba w Twojej firmie

Wydajna i niezawodna sieć bezprzewodowa

Technologie Aruba zapewniają szybką łączność bezprzewodową o dużej przepustowości, co umożliwia płynne działanie aplikacji i usług sieciowych.

Bezpieczeństwo sieci

Rozwiązania Aruba zapewniają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sieciowego, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie danych i wykrywanie zagrożeń, co pomaga w ochronie sieci przed atakami i naruszeniami.

Skalowalność i elastyczność

Technologie Aruba są skalowalne i elastyczne, co oznacza, że sieć można łatwo rozbudować i dostosować do zmieniających się potrzeb i wymagań organizacji.

Łatwe zarządzanie siecią

Oprogramowanie do zarządzania siecią Aruba oferuje intuicyjne interfejsy i narzędzia, które ułatwiają administrację, konfigurację i monitorowanie sieci.

Wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania

Aruba zapewnia wsparcie techniczne dla swoich rozwiązań oraz regularne aktualizacje oprogramowania, co pomaga utrzymać sieć w optymalnej kondycji i dostarczać najnowsze funkcje i poprawki.

Obsługa Aruba

Konfiguracja punktów dostępowych (AP)

Po zainstalowaniu punktów dostępowych Aruba należy je skonfigurować. Można to zrobić za pomocą interfejsu sieciowego, zarządzającego oprogramowania lub narzędzi konsolowych. Konfiguracja obejmuje ustawienie nazwy sieci (SSID), hasła, protokołów uwierzytelniania, zakresów adresów IP i innych ustawień sieciowych.

Monitorowanie wydajności sieci

Ważne jest monitorowanie wydajności sieci w celu identyfikacji problemów i optymalizacji działania. Można korzystać z narzędzi dostarczonych przez Aruba, takich jak Aruba AirWave, które umożliwiają monitorowanie parametrów sieciowych, takich jak przepustowość, obciążenie, wykorzystanie pasma i inne wskaźniki.

Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją

Aruba oferuje różne metody uwierzytelniania, takie jak WPA2, 802.1X, Captive Portal, MAC Filtering itp. Administracja obejmuje zarządzanie użytkownikami, tworzenie grup użytkowników, konfigurację protokołów uwierzytelniania, przydzielanie uprawnień i kontroli dostępu.

Konfiguracja VLAN

Aruba umożliwia tworzenie wirtualnych sieci LAN (VLAN), które pozwalają na segmentację ruchu sieciowego. Administrator może skonfigurować VLANy, przypisać punkty dostępowe do odpowiednich VLANów, a także zarządzać ruchem pomiędzy nimi.

Zarządzanie firmware

Ważne jest regularne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach Aruba w celu uzyskania najnowszych funkcji i poprawek związanych z bezpieczeństwem. Administracja obejmuje pobieranie najnowszych wersji firmware, przeprowadzanie aktualizacji i monitorowanie postępu procesu.

Konfiguracja polityk bezpieczeństwa

Aruba oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sieciowego, takie jak zapory ogniowe, wykrywanie zagrożeń, filtracja treści, VPN itp. Administrator musi skonfigurować odpowiednie polityki bezpieczeństwa, które uwzględniają wymagania organizacji i zapewniają odpowiednią ochronę sieci.

Rozwiązywanie problemów sieciowych

Administracja systemem Aruba obejmuje również rozwiązywanie problemów sieciowych. Administrator musi analizować logi, diagnozować problemy związane z łącznością, wydajnością sieci, uwierzytelnianiem, autoryzacją itp. i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Skip to content