IT.Cogitech > Technologie > Płatnik

Firma IT obsługująca Płatnik

Jako Specjaliści z IT.Cogitech obsługujemy Płatnik w pełnym zakresie administracyjnym.

Płatnik w Twojej firmie

Automatyzacja procesu

Program Płatnik ZUS automatyzuje wiele procesów związanych z deklarowaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Dzięki temu oszczędza się czas i wysiłek pracowników odpowiedzialnych za te zadania.

Eliminacja błędów

Program posiada mechanizmy kontroli poprawności danych, które pomagają wykrywać ewentualne błędy lub niezgodności z przepisami prawa. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędów podczas składania deklaracji i obliczania składek.

Zgodność z przepisami prawa

Program Płatnik ZUS jest aktualizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby uwzględniać zmiany w przepisach prawnych. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że program jest zgodny z aktualnymi przepisami i wymogami ZUS.

Precyzyjne obliczenia

Program automatycznie oblicza wysokość składek na podstawie wprowadzonych danych pracowników i obowiązujących przepisów prawnych. To minimalizuje ryzyko błędnych obliczeń i zapewnia precyzyjne rozliczenia składek.

Archiwizacja danych

Płatnik ZUS umożliwia przechowywanie i archiwizację danych związanych z deklaracjami i rozliczeniami składek. W razie potrzeby można łatwo uzyskać dostęp do wcześniejszych deklaracji i danych historycznych.

Obsługa Płatnik

Aktualizacje i patche

Będziesz odpowiedzialny za instalację mniejszych i większych aktualizacji kiedy tylko się pojawią

Rozwiązywanie problemów

Jako administrator programu Płatnik ZUS będziesz odpowiedzialny za naprawę zgłoszonych przez użytkowników problemów z prawidłowym działaniem. Mogą to być problemy po aktualizacji, problemy z uruchomieniem czy problemy z wysyłką deklaracji

Instalacja i konfiguracja

Do Twoich obowiązków będzie należała instalacja oraz konfiguracja programu dla użytkowników. Przywracanie dotychczasowej bazy danych lub zakładanie całkowicie nowej również będzie wpisywać się w te obowiązki.

Skip to content