IT.Cogitech > Technologie > Windows Server

Firma IT obsługująca system Windows Server

Jako Specjaliści z IT.Cogitech obsługujemy Windows Server w pełnym zakresie administracyjnym.

Windows Server w Twojej firmie

 

 1. Stabilność i niezawodność: Windows Server jest znany z wysokiej stabilności i niezawodności, co jest kluczowe dla środowisk serwerowych. System ten został opracowany z myślą o pracy w ciągłym trybie, zapewniając minimalne przestoje i wysoką dostępność usług.
 2. Zarządzanie zasobami: Windows Server oferuje zaawansowane narzędzia i funkcje zarządzania zasobami sieciowymi. Administracja użytkownikami, uprawnieniami, folderami, drukarkami i innymi zasobami jest łatwa i elastyczna. To umożliwia efektywne zarządzanie i kontrolę dostępu do zasobów w sieci.
 3. Wirtualizacja: Windows Server posiada wbudowane narzędzia do wirtualizacji, takie jak Hyper-V, które umożliwiają tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać dostępne zasoby sprzętowe, tworząc izolowane środowiska dla różnych usług i aplikacji.
 4. Usługi sieciowe: Windows Server zapewnia wiele wbudowanych usług sieciowych, takich jak serwer plików, serwer druku, serwer DNS, serwer DHCP i wiele innych. Te usługi ułatwiają udostępnianie zasobów, zarządzanie infrastrukturą sieciową i zapewnienie niezbędnych funkcji sieciowych.
 5. Bezpieczeństwo: Windows Server oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, w tym narzędzia do monitorowania i zarządzania zabezpieczeniami. System ten obsługuje również mechanizmy uwierzytelniania, kontrolę dostępu, audytowanie zdarzeń oraz zabezpieczenia sieciowe, zapewniając ochronę przed zagrożeniami.
 6. Skalowalność: Windows Server jest skalowalny, co oznacza, że można go dostosować do potrzeb rosnącej infrastruktury sieciowej. Można dodawać nowe serwery, rozszerzać zasoby i skalować usługi, aby sprostać wymaganiom organizacji w miarę jej rozwoju.
 7. Zdalne zarządzanie: Windows Server umożliwia zdalne zarządzanie serwerami poprzez narzędzia administracyjne, takie jak zdalny pulpit (Remote Desktop) i PowerShell. To umożliwia łatwe monitorowanie, konfigurowanie i zarządzanie serwerami z różnych lokalizacji.

Korzystanie z Windows Server daje organizacjom zaawansowane funkcje, niezawodność, elastyczność i wysoką skalowalność, co pozwala na efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową,

Obsługa Windows Server

Najczęstsze czynności administracyjne przy zarządzaniu systemem Windows Server:

 1. Zarządzanie użytkownikami i kontami: Administracja systemem Windows Server obejmuje tworzenie, usuwanie i zarządzanie kontami użytkowników. Można tworzyć nowe konta, przydzielać uprawnienia, resetować hasła, zarządzać grupami użytkowników itp. Narzędzia takie jak Active Directory Users and Computers są wykorzystywane do zarządzania kontami użytkowników.
 2. Zarządzanie uprawnieniami i dostępem: Windows Server oferuje zaawansowane mechanizmy zarządzania uprawnieniami do plików i folderów. Administracja polega na nadawaniu odpowiednich uprawnień dla użytkowników i grup, aby kontrolować dostęp do zasobów systemowych. Narzędzia takie jak Zarządzanie Komputerem i MMC (Microsoft Management Console) są wykorzystywane do zarządzania uprawnieniami.
 3. Zarządzanie serwerami i usługami: Windows Server może pełnić rolę serwera plików, serwera druku, serwera sieciowego, serwera baz danych itp. Administracja obejmuje konfigurację i zarządzanie tymi serwisami. Można dodawać, usuwać, konfigurować role i funkcje serwera, monitorować ich działanie i utrzymywać wydajność.
 4. Konfiguracja i zarządzanie grupową polityką (GPO): Grupowa polityka jest używana do centralnego zarządzania ustawieniami komputerów i użytkowników w domenie. Administracja obejmuje tworzenie i konfigurowanie GPO, które mogą kontrolować różne aspekty systemu, takie jak polityki bezpieczeństwa, ustawienia pulpitu, skrypty logon/logoff itp.
 5. Monitorowanie i rejestracja zdarzeń: Administracja Windows Server obejmuje monitorowanie zdrowia systemu, wydajności i zdarzeń. Można korzystać z narzędzi takich jak Monitor Wydajności, Zarządzanie Zdarzeniami, Wiersz poleceń PowerShell itp. Monitorowanie pozwala śledzić użycie zasobów, identyfikować problemy i podejmować odpowiednie działania naprawcze.
 6. Zabezpieczenia i aktualizacje: Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem administracji Windows Server. Administracja obejmuje konfigurację zabezpieczeń, takich jak firewall, polityki bezpieczeństwa, uwierzytelnianie, zarządzanie certyfikatami itp. Ponadto, regularne aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemu.

To tylko kilka przykładów najczęstszych czynności administracyjnych przy zarządzaniu systemem Windows Server. Istnieje wiele innych czynności, które mogą być zależne od specyfiki środowiska i potrzeb, ale te podane powyżej stanowią podstawę administracji systemu Windows Server.

Skip to content