W dzisiejszym świecie, w którym przedsiębiorstwa przechodzą na rozwiązania chmurowe, bezpieczeństwo sieci staje się niezwykle istotnym aspektem strategicznego zarządzania informatyką. W tym kontekście, rozwiązania Fortinet stanowią niezawodną tarczę ochronną, dostarczając kompleksowych narzędzi i funkcji, aby skutecznie bronić przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi

Wprowadzenie do Fortinet

Fortinet, jako lider w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, oferuje szeroką gamę rozwiązań zaprojektowanych specjalnie z myślą o ochronie sieci w chmurze. Wprowadzenie do ich platformy obejmuje zaawansowane technologie, które skutecznie przeciwdziałają atakom, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także ciągłość działania i zgodność z regulacjami.

FortiGate – brama bezpieczeństwa

FortiGate, jako centralny element platformy Fortinet, stanowi zaawansowaną bramę bezpieczeństwa, zdolną do skutecznego zarządzania ruchem sieciowym i ochrony przed różnorodnymi zagrożeniami. Działa na zasadzie wielu warstw zabezpieczeń, obejmując takie funkcje jak:

a. Firewall:

FortiGate to potężny firewall, który monitoruje i kontroluje ruch sieciowy, decydując, który ruch jest autoryzowany, a który nie. Dzięki zaawansowanym regułom i analizie pakietów, FortiGate blokuje potencjalnie szkodliwe aktywności.

b. VPN (Virtual Private Network):

Platforma umożliwia bezpieczne połączenia VPN, co jest kluczowe w erze rozproszonej pracy. FortiGate zapewnia szyfrowane połączenia, eliminując ryzyko przechwycenia poufnych danych podczas transmisji.

c. Filtrowanie treści:

Mechanizm filtrowania treści w FortiGate umożliwia kontrolę dostępu do stron internetowych na poziomie firmy. To narzędzie jest niezwykle przydatne do utrzymania zgodności z politykami bezpieczeństwa i zapobiegania dostępowi do potencjalnie niebezpiecznych witryn.

d. Bezpieczeństwo na poziomie aplikacji:

FortiGate oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa na poziomie aplikacji, analizując ruch na poziomie protokołów i aplikacji. To umożliwia identyfikację i blokowanie zaawansowanych zagrożeń związanych z działaniem konkretnych aplikacji.

e. Ochrona przed zaawansowanymi atakami:

W ramach FortiGate stosowane są techniki detekcji i obrony przed zaawansowanymi atakami, takimi jak zero-day czy ataki oparte na zagrożeniach behawioralnych. To zapewnia wszechstronną ochronę przed nowoczesnymi zagrożeniami.

FortiWeb – bezpieczeństwo aplikacji webowych

W kontekście rosnącej liczby ataków na aplikacje webowe, FortiWeb wchodzi do gry, oferując zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami związanymi z warstwą aplikacji.

a. Analiza behawioralna:

FortiWeb stosuje zaawansowaną analizę behawioralną, identyfikując podejrzane wzorce ruchu na aplikacjach webowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia, zanim zdążą one spowodować szkody.

Vertical Photo of a Man using secure digital encryption technology and cybersecurity

b. Filtrowanie treści i aplikacji:

Narzędzie to umożliwia filtrowanie treści i aplikacji na poziomie aplikacji webowej, eliminując potencjalnie złośliwe skrypty czy zapytania. To zabezpiecza przed atakami XSS, SQL injection i innymi popularnymi technikami ataków.

c. Ochrona przed atakami DDoS:

FortiWeb posiada mechanizmy do wykrywania i odpierania ataków DDoS, chroniąc stabilność i dostępność aplikacji nawet w przypadku masowego generowania ruchu.

d. Integracja z systemem własnych reguł bezpieczeństwa:

Platforma pozwala na dostosowywanie reguł bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla branż posiadających unikalne potrzeby związane z ochroną aplikacji webowych.

FortiCASB – bezpieczeństwo korzystania z aplikacji chmurowych

W dobie zwiększonego korzystania z aplikacji chmurowych, FortiCASB (Cloud Access Security Broker) pełni kluczową rolę w monitorowaniu i zabezpieczaniu danych w chmurze.

a. Kontrola dostępu do aplikacji chmurowych:

FortiCASB pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu do aplikacji chmurowych, zarówno przez pracowników w biurze, jak i zdalnych użytkowników. To zabezpiecza dane przed nieautoryzowanym dostępem.

b. Monitorowanie aktywności użytkowników:

Platforma umożliwia monitorowanie aktywności użytkowników w aplikacjach chmurowych, co pozwala szybko wykrywać podejrzane działania czy nieautoryzowane próby dostępu.

c. Kontrola nad politykami bezpieczeństwa:

FortiCASB umożliwia precyzyjną kontrolę zgodności z politykami bezpieczeństwa, eliminując ryzyko naruszenia przepisów regulacyjnych czy polityk wewnętrznych firmy.

d. Ochrona danych wrażliwych:

Narzędzie to wspomaga w identyfikacji i zabezpieczaniu danych wrażliwych, zapewniając jednocześnie możliwość monitorowania i raportowania wszelkich prób dostępu do tego typu informacji.

FortiEDR – ochrona przed zaawansowanymi atakami

Rozwiązanie FortiEDR (Endpoint Detection and Response) to odpowiedź na coraz bardziej wyrafinowane ataki ukierunkowane na urządzenia końcowe. Dzięki zaawansowanej analizie behawioralnej, FortiEDR identyfikuje podejrzane aktywności na poziomie endpointów, umożliwiając szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Wprowadzenie rozwiązań Fortinet w obszarze bezpieczeństwa sieci ukierunkowuje na kompleksowość, elastyczność i skuteczność w ochronie przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Pozwala to firmom skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że infrastruktura IT jest w pełni zabezpieczona.

Podsumowanie

Wprowadzenie rozwiązań Fortinet w dziedzinie bezpieczeństwa sieci w chmurze to krok w stronę kompleksowej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Fortinet nie tylko dostarcza narzędzi do natychmiastowej reakcji na ataki, ale również zapewnia spójność i zgodność z regulacjami, co jest kluczowe dla przedsiębiorstw pragnących utrzymać bezpieczeństwo w dynamicznym środowisku chmurowym. Dlatego też, inwestycja w rozwiązania Fortinet staje się nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego skutecznie chronić swoją infrastrukturę w świecie cyfrowej transformacji.